Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.w sprawie: formularza wniosku o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów

ZARZĄDZENIE NR  41  /  2010

BURMISTRZA  ROGOŹNA

z  dnia  18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: formularza wniosku o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.   

Określa się formularz wniosku o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.   

Traci moc ZARZĄDZENIE NR 73/2007 BURMISTRZA  ROGOŹNA z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie:   formularza wniosku o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym składanym przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium.

 

§ 3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf