Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151-43/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 czerwca 2010r.

 

w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.13 ust.2 i 2a , art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, ze zm.) oraz Uchwały nr XLV/312/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przekazać w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa  stanowiących nieruchomości gruntowe położone w Rogoźnie przy ul.: Al. M. Piłsudskiego i II Armii Wojska Polskiego oznaczone działkami o nr ewidencyjnych: 541 o pow.1.591m2, 544 o pow.87m2, 734 o pow.149m2, 1264 o pow.345m2, 1373 o pow.175m2 i 1374 o pow.113m2, zapisane w księdze wieczystej KW PO1O/00027853/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Obornikach.   

 

 

§ 2.

Nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntów wymienionych w §1 następuje w celu realizacji zadań samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących budowy obwodnicy miasta Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241.

 

§ 3.

Wartość gruntów stanowiących przedmiot darowizny wynosi 23.174,00zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote.

 

§ 4.

Koszty za sporządzenie dokumentacji do zawarcia umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 5.

Koszty umowy notarialnej ponosi Województwo Wielkopolskie.

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf