Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

UCHWAŁA NR LV/382/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz §21 ust. 2 Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie reorganizacji Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Muzeum Pani Ewy Mroczyk, Pana Zdzisława Hinza oraz Pana Przemysława Malinowskiego odwołuje się powyższe osoby ze składu Rady Muzeum.

 

 

§ 2. W miejsce osób wymienionych w §1 powołuje się do składu Rady Muzeum Panią Agatę Pasternak, Panią Danutę Pioch oraz Pana Mariana Winieckiego.

 

 

§ 3.  W związku z powyższymi zmianami skład Rady Muzeum jest następujący:

 

1)         Pani Lucyna Bełch,

2)         Pan Jarosław Buszko,

3)         Pan Czesław Gruszka,

4)         Pani Maria Gruszka,

5)         Pani Barbara Hurnowicz,

6)         Pan Rosław Lewandowski,

7)         Pan Zbigniew Nowak,

8)         Pani Agata Pasternak,

9)         Pani Danuta Pioch

10)      Pan Wiesław Płotkowiak,

11)      Pan Władysław Ruks,

12)      Pani Janina Ruta,

13)      Pan Roman Szuberski,

14)      Pani Renata Tomaszewska

15)      Pan Marian Winiecki.

 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/382/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury

 

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Muzeum Pani Ewy Mroczyk, Pana Zdzisława Hinza, Pana Przemysława Malinowskiego zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury w Rogoźnie. W miejsce ww. osób Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna zgłosiło kandydaturę Pani Danuty Pioch, a Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury zgłosił kandydaturę Pani Agaty Pasternak i Pana Mariana Winieckiego. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Rady Muzeum.

                Podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

 

drukuj pobierz pdf