Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA  NR   LV/386/2010

RADY  MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia  28 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy  najmu lokalu użytkowego

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U.  z  2004 r.  Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na wynajęcie dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat

a.     lokalu użytkowego o pow. 60,00 m2 w budynku przy ul. Kotlarskiej 1,

b.     lokalu użytkowego o pow. 65,40 m2 w budynku przy ul. Kościuszki 37,  

c.     lokalu użytkowego o pow. 26,00 m2 w budynku przy ul. Rynkowej 10.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

do UCHWAŁY  NR LV Nr /386/2010

RADY MIEJSKIEJ  W R)GOŹNIE

z dnia 28 czerwca 2010 r.

 

Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że zawarcie  umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, przy czym w przypadku nieruchomości będących własnością  Gminy,  Rada  może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Dotychczasowy najemca : lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie, w którym prowadzona jest między innymi sprzedaż detaliczna książek - Pan Marek Hopa, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 37, w którym prowadzona jest między innymi sprzedaż detaliczna artykułami używanymi - Pan Jarosław Jackowiak, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynkowej 10, w którym znajduje się  zakład optyczny - Pan Jarosław Skibicki  w związku z upływem czasu, na który została zawarta umowa najmu zwrócili się o przedłużenie umów najmu. Jak wykazano wyżej zawarcie  nowych umów z dotychczasowymi najemcami w trybie bezprzetargowym jest możliwe gdy Rada wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia tych umów.

 

 

 

drukuj pobierz pdf