Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr OR.0050.1.205.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą ,,Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zarządzenie Nr OR.0050.1.205.2021

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 listopada 2021 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą ,,Publiczny żłobek
w Gminie Rogoźno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 z póź. Zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) postanawiam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję zespół ds. realizacji projektu pod nazwą ,,Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”:

1)     Renata Tomaszewska

2)     Dorota Ślachciak

3)     Izabela Dworzańska

4)     Beata Ryga–Krysiak

5)     Izabela Kaniewska

6)     Aleksandra Fajok

7)     Olimpia Walich

8)     Natalia Pietrowiak

§ 2

Zespół projektowy odpowiedzialny jest za właściwe wdrożenie, monitorowanie, rozliczanie i nadzorowanie przebiegu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem i umową o powierzeniu dofinansowania.

 

§ 3

Szczegółowy wykaz obowiązków poszczególnych członków Zespołu do obsługi projektu określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

  1. Za dodatkowe zadania pracownicy otrzymają dodatek specjalny do wynagrodzenia.
  2. Wysokość dodatku dla członków zespołu będzie przedstawiana  do akceptacji Burmistrzowi Rogoźna przez koordynatora, w zależności od zakresu zadań realizowanych na etapie projektu w danym miesiącu przez członków zespołu.
  3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dodatku dla członków zespołu zatwierdza Burmistrz Rogoźna.

 

§ 5

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji projektu i zatwierdzenia sprawozdania końcowego.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Zespołu.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załacznik

 

drukuj pobierz pdf