Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVII/538/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

UCHWAŁA NR LVII/538/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego do działek gruntu nr: 2349/13 o pow. 3449m2, 2349/8 o pow. 125m2, 2349/10 o pow. 418m2, 2349/12 o pow. 1358m2

położonych w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO oraz prawa własności do budynków i obiektów znajdujących się w/w nieruchomościach.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LVII/538/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Obiekt biurowo, wystawienniczo, magazynowy, będący przedmiotem uchwały, został wystawiony do sprzedaży przez właściciela na wolnym rynku. Obiekt reprezentuje wysoki standard wykonania oraz atrakcyjne walory użytkowe. W związku z ograniczoną powierzchnią dostępną w dotychczas użytkowanej siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Nowej 2, oraz mając na względzie fakt wysokich koniecznych do poniesienia nakładów na konieczną modernizację obiektu, uwzgledniającą dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowania do standardów p-poż., modernizację efektywności cieplnej oraz infrastruktury wewnętrznej, jednocześnie zwarzywszy na rosnące potrzeby wynikające z regularnie nakładanych na samorządy nowych obowiązków, zakłada się nabycie obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej.

Mając na względzie powyższe, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf