Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr OR.0050.1.228.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.228.2021

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 07 grudnia 2021 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 ze zm.),

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przystępuję do nabycia w drodze komunalizacji nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego działki nr:

  1. 88/9 o pow.0,1800ha, położona w obrębie SŁOMOWO, zapisana w KW PO1O/00036149/0,
  2. 11/2 o pow.0,2700ha, położona w obrębie SŁOMOWO, zapisana w KW PO1O/00036150/0.

 

§2.

Nabycie prawa własności do przedmiotowej nieruchomości następuje w celu zadań własnych Gminy, tj. zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

 

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf