Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr.0050.1.231.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr.0050.1.231.2021

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) zarządzam, co następuje:

 

 §1.

Powołuję komisję decydującą o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w składzie:

  1. Przedstawiciel organu prowadzącego – Renata Tomaszewska - kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli
  2. Przedstawiciel CUW – Wojciech Wasielewski – Dyrektor CUW
  3. Przedstawiciel dyrektorów szkół - Elżbieta Kowala – p.o. dyrektor SP3
  4. Przedstawiciel dyrektorów przedszkoli – Magdalena Krzyśka – dyrektor Przedszkola nr 2
  5. Przedstawiciel związków zawodowych ZNP – Małgorzata Nowak
  6. Przedstawiciel związków zawodowych – NSZZ Solidarność – Jacek Waliszewski.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli.

 §3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.0050.1.169.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.

 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf