Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 32/2021 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 16.00 wUM ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 32/2021

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 16.00 wUM ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Komisji Longina Kolanowska.

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji (nieobecna Katarzyna Erenc – Szpek). Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2022.
 5. Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie.

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca komisji przedstawiła zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian, a pani Kolanowska zaproponowała wykreślenie pkt 5, z racji tego, że nie ma jeszcze zaproszenia na sesję i nie ma uchwał.

Radni przyjęli tą propozycję – 4 głosy „za”, 2 „wstrzymujące”, 1 „przeciw”.

Cały porządek również został przyjęty – 6 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym.

 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2022.
 5. Wolne głosy i wnioski
 6. Zakończenie.

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z posiedzenia z września członkowie komisji przyjęli z małymi poprawkami złożonymi ustnie – 7 „za”, protokół z października został przyjęty – 7 głosami „za”.

 

Ad. 4 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2022.

Pani Skarbnik Irena Ławniczak w kilku zdaniach przedstawiła główne założenia budżetu na rok 2022.

Następnie pani Longina Kolanowska otworzyła dyskusję.

Pan Łukasz Zaranek zapytał, czy w budżecie są zabezpieczone środki na wkład własny do inwestycji – drogi Rogoźno – Cieśle?

Burmistrz powiedział, że oczywiście takie środki zostaną zabezpieczone, oprócz tego będą jeszcze dwie duże inwestycje – termomodernizacja szkół na ok 10 mln zł oraz 5 mln na ulicę Kochanowskiego, jeżeli dodać do tego jeszcze spółkę wodociągową to wszystkie inwestycje będą opiewały na ok 40 mln zł.

Radny Zbigniew Chudzicki podziękował panu Burmistrzowi za wprowadzone środki 120 tys zł na projekt hali widowisko – sportowej na wniosek KSSOiK. Daje to możliwość dofinansowania z różnych źródeł.

 

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że niebawem będą dołożone środki na most na rzece Rudce, są jeszcze plany co do dwóch innych mostów, jednak to są plany na dalszy czas.

Pan Zbigniew Chudzicki zapytał, czy jest w ogóle szansa na rozpoczęcie tej inwestycji w tej kadencji ?

 

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że jeżeli dalej będzie trzeba dokładać do śmieci po milionie to ta szansa będzie malała.

Radny Maciej Kutka zapytał, czy jest planowana sesja nadzwyczajna?

Pan Szuberski odpowiedział, że owszem jednak musi ustalić jeszcze parę szczegółów. Poinformował również, że sesja ta będzie dotyczyła żłobka, któremu nadano nazwę „Zielona kraina”, w planach tez jest zatrudnienie dyrektora tej jednostki.

Radny Sebastian Kupidura odniósł się do budowy hali sportowo – widowiskowej, jednak Burmistrz przerwał radnemu i zaznaczył, że termomodernizacja jest priorytetem, ponieważ wiadomo jakie są środki.

Radny dokończył swoją myśl i zapytał, czy realna jest budowa hali w 2023 roku, bo należy mieć na uwadze drożejące materiały budowlane.

Pan Szuberski odpowiedział, że hala będzie inwestycja wieloletnią, przynajmniej na 2 lata, ale jeżeli dobrze pójdzie to wniosek o dofinansowanie byłby złożony na jesień w roku 2022.

Burmistrz dodał, że w wyniku takich dofinansowań jakie otrzymała gmina zostało wykonane 7 dróg, zależało to od wielu czynników

Pan Kupidura zapytał, czy to będzie taki nabór jesienny, jak te dotąd, które były w gminie?

Burmistrz powiedział, że tak i najprawdopodobniej z Ministerstwa Sportu będą pochodziły środki.

Radny Kupidura zapytał, czy jeżeli zostanie ten projekt na halę już wykonany, czy to pójdzie tą samą drogą co Nowy Ład?

Pan Szuberski odpowiedział, że może być to program Nowego Ładu lub inną drogą połączoną albo całkowicie inną drogą. Do Nowego Ładu jak się składa wniosek, to projekt musi być najpóźniej do pół roku po złożonym wniosku.

Burmistrz odniósł się również do środków jakie pozyskała spółka Aquabellis, bo podkreślił że wykonanie dwóch stacji wodociągowych i w planie trzecią to jest wielkie wyzwanie. Podkreślił również, że nie wszystkim może się to podobać, że jest tyle takich a nie innych inwestycji – chyba, że można zrobić tak, że obniży się stawkę za śmieci i wtedy nie będzie żadnych inwestycji.

 

Pan Hubert Kuszak wskazał, że o hali sportowej się ciągle mówi, a po drodze są realizowane inwestycje, które w ogóle nie były w planach, owszem pojawiają się środki z zewnątrz, ale wykonywane są zupełnie inne inwestycje, żeby tych środków nie stracić. Fakt, że jest to ogromny koszt – być może 15 mln, ale zadanie wieloletnie.

Burmistrz odpowiedział, że nie do końca zgadza się ze zdaniem radnego Kuszaka, bo jeżeli zostałyby odpuszczone drogi, to hala już mogłaby być, ale jeżeli jest taki a nie inny procent dofinansowania to lepiej, żeby były zrobione drogi, bo jest to ważniejsze.

Pan Hubert Kuszak zapytał, jakie może być dofinansowanie?

Pan Szuberski odpowiedział, że jeżeli dofinansowanie będzie z Ministerstwa Sportu, to dofinansowanie będzie 50%, ale są jeszcze inne źródła, z których te środki można uzupełnić.

Radny Kupidura wtrącił, że już raz gmina próbowała pozyskać środki z Nowego Ładu i się nie udało.

Burmistrz odpowiedział, że owszem, jednak ten program ma szczególnie nacisk na drogi, priorytetem jest tez kanalizowanie, a w dalszej kolejności były obiekty infrastruktury.

Radny Kuszak zapytał, czy nie lepiej byłoby postawić sobie jako priorytet wybudowanie hali sportowo – widowiskowej np. w przyszłym roku, a z części inwestycji zrezygnować?

Burmistrz zapytał, co radny rozumiem poprzez rezygnację z niektórych inwestycji?

Pan Hubert Kuszak odpowiedział, że jest to np. rezygnacja z termomodernizacji szkół , jakaś droga.

Pan Szuberski powiedział, że szkoły mają liczne zaniedbania wynikające z braku remontów i nie jest to wina dawnych włodarzy, bo w tamtym okresie pewnie były inne ważniejsze inwestycje.

Radny Kupidura zaznaczył, że nikt z radnych nie jest przeciwko inwestycjom, dodał iż zdaje sobie sprawę że wszystko drożeje i pewnie tak jak plac kosztował 8 mln z groszem, tak teraz pewnie kosztowałby z 12 mln zł, a jeżeli każdy radny będzie za inną inwestycją, to nigdy tej hali nie będzie.

Radny dodał, że zawsze będzie trzeba mierzyć się z naprawą lub budowa nowych dróg, jednak dla promocji gminy ta hala jest niezbędna, ponieważ z wielu inwestycji gmina musi rezygnować, ponieważ nie ma odpowiedniego zaplecza.

Pan Roman Szuberski powiedział, że biorąc udział w zebraniach sołeckich ludzi mniej interesuje budowa hali, a interesuje ich bardziej budowanie nowych dróg. Poza tym, do budowy takiego obiektu należy się solidnie przygotować i szukać możliwości finansowania z środków zewnętrznych.

Radny Hubert Kuszak podsumował, że dobrze, iż są takie rozwiązania, że te inwestycje są cały czas w toku, jednak budowa tej hali systematycznie się oddala.

Pan Szuberski przekazał, że w niedługim czasie może wyskoczyć droga do Studzieńca, tylko zależy czy z Polskiego Ładu, czy FDS.

Radny Jarosław Łatka zapytał, czy jest podpisana nowa umowa na dostawę energii elektrycznej?

Burmistrz odpowiedział, że ta umowa jest wraz z innymi gminami podpisana, żeby kwota była niższa, dzięki temu gmina mogła zaoszczędzić sporą kwotę.

Na zakończenie pani wiceprzewodnicząca zaproponowała głosowanie w sprawie pozytywnej opinii budżetu gminy Rogoźno na rok 2022.

„za” – 3 radnych

„wstrzymujące” – 3 radnych

 

Ad.5. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Hubert Kuszak powiedział, że ma kilka wniosków, jednak sa one takie same jak miesiąc temu, i dwa miesiące temu i jak Burmistrz spojrzy do notatek swoich to będzie wiedział o co chodzi.

Radny dodał, że bardzo krótki czas świeci się zielone światło na skrzyżowaniu ulicy Kotlarskiej, gdyby miała przejść cała klasa to nie ma takiej możliwości. Burmistrz powiedział, że zainterweniuje.

Radny Jarosław Łatka zawnioskował o przycinkę gałęzi na ulicy Południowej, ponieważ lamy świecą na gałęzie.

Pan Kuszak zgłosił, że na ulicy Poprzecznej przy panu Jaśkowiaku, jest znak „droga bez przejazdu” i poprosił o jego usunięcie.

Na zakończenie radny Kutka zgłosił uwagę, aby wyegzekwować parkowanie w sposób równoległy przy bloku tzw „nauczycielskim”, ponieważ zdarza się, że dwa samochody nie mogą się minąć. Burmistrz powiedział, że przekaże to kierownikowi wydziału.

 

Ad. 6. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 17:30, sporządziła Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf