Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr OR.0050.1.238.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.238.2021

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 22 grudnia 2021 r.

 

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.35, art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

  1. Przystępuję do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 11 (jedenastu)niezabudowanych działek, położonych w Rogoźnie na zapleczu ul. Kościuszki działek o nr: 1500/111, 1500/112, 1500/114, 1500/116, 1500/117, 1500/118, 1500/119, 1500/120, 1500/121, 1500/122 i 1500/123 każda o pow. 20m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych
  2. Sprzedaż każdej działki wymienionej w §1. ust.1 następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow.7.142 m2, wynoszącym 1/119, który składa sięz działek nr: 1500/4 o pow.743m2, 1500/5 o pow.564m2, 1500/6 o pow.808m2, 1500/7 o pow.573m2, 1500/8 o pow.86m2, 1500/59 o pow.801m2, 1500/60 o pow.56m2, 1500/61 o pow.656m2, 1500/62 o pow.493m2, 1500/63 o pow.745m2, 1500/87 o pow.1.421m2i 1500/134 o pow.196m2,objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1.

§2.

Ustalam cenę wywoławczą dla każdej działki o pow.20m2 , o której mowa w §1 ust.1 pkt 2,w wysokości8 800,00zł.Cenę ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cena wywoławcza jest ceną netto i obejmuje udział do działek wymienionych w §1. ust.2, wynoszący 1/119 dla każdej działki.

 

§3.

Nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

 

§4.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf