Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 32/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr   32/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji K. Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 3 członków Komisji w obradach bierze udział 2 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Kontrola działalności ŚDS.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne glosy i wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

 

Przystąpiono do punktu 3 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty, jednogłośnie.

 

Ad. 4 Kontrola działalności ŚDS.

Komisja Rewizyjna w miesiącu Listopad obradowała dnia 24.11.2021 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego o godz. 16.00.
Zgodnie z przyjętym planem kontrolą został objęty „Środowiskowy Dom Samopomocy”
Przy przyjęciu porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt „przyjęcie opinii dotyczącej
Budżetu na rok 2022
W obradach brało udział dwóch członków KR oraz pan Burmistrz Roman Szuberski, Skarbnik
Gminy pani Irena Ławniczak, Zastępca Burmistrza pan Marek Jagoda, Kierownik ŚDS pani Zofia
Jurszo. Protokołował pracownik biura rady pani Anna Mazur.

Głównym tematem obrad była Kontrola rozliczenia dotacji celowej oraz bieżącej w roku 2021
jaka otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.
Dwie godziny przed obradami członkowie Komisji Rewizyjnej wraz z panią Kierownik ŚDS
spotkali się w siedzibie CUW gdzie kontrolowano oryginały dokumentacji ww zagadnienia.
Dokumenty dotyczące dotacji celowej:
Umowa z dnia 27.09.2021 z fakturami - FS/8/2021, 183/2021, 2021-46-021578, 200/2021,
FS/2021/09/415/R, 2574/21
Umowę 20/10/2021 z fakturami 00610/2021/11, 00609/2021/11
Zakupy F/003578/21MT, 186/2021
Dotacja dofinansowana jest w 100 % z Urzędu Wojewódzkiego
Dokumenty dotyczące Dotacji Bieżącej
1/11/2021, F 14814/21, 158/2021, 11022/21-119/2021, 1/6/2021, 2/3/2021
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości
Komisja po przeanalizowaniu materiałów oraz na podstawie wyjaśnień Skarbnik Gminy pani
Ireny Ławniczak oraz Burmistrza podjęła pozytywną opinię dotycząca Budżetu na rok 2022.

Następnie komisja przyjęła jednogłośnie pozytywna opinię w sprawie budżetu gminy Rogoźno na rok 2022.

 

Ad. 5 Sprawy bieżące.

Brak.

 

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Brak.

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:20, protokołowała – Anna Mazur.   

 

 

drukuj pobierz pdf