Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr OR.0050.1.242.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.242.2021

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 grudnia 2021 r.

 

 w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 2 ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 , § 14 ust.7 uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3114 z 2 maja 2016 r.

 

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę działkę nr 132/2 o pow. 1124 m2 położoną w Rogoźnie, stanowiącą własność Gminy zgodnie z podjętą uchwałą NR LVIII/558/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021.

 

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu na dzierżawę w/w nieruchomości gruntowej w kwocie 321,15 zł w stosunku rocznym.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.bip.rogozno.pl

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf