Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2021: Zarządzenie Nr OR.0050.1.239.2021 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.239.2021

 BURMISTRZA ROGOŹNA

 z dnia 22 grudnia 2021 roku

 
 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.208.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, powołuję komisję konkursową w składzie:

 

 

 

1)         Pani Renata Tomaszewska - przewodnicząca komisji,

 

2)         Pani Irena Ławniczak, Skarbnik Gminy – członek komisji,

 

3)         Pani Ewelina Kowalska, Kierownik GOPS – członek komisji,

 

4)         Pan Marek Jagoda, Zastępca Burmistrza – członek komisji.

 

5)         Pan Jarosław Dolatowski – sekretarz komisji.                

 

 

 

§ 2. Komisja może pracować na posiedzeniach przy obecności przynajmniej 3 członków komisji.

 

 

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

drukuj pobierz pdf