Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.4.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

            ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.4.2022

                Burmistrza Rogoźna

 z dnia 03 stycznia 2022 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.), art.35, art.38, art.40 ust.1 pkt 1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII/553/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Rynkowa 21/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym.

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego – ul. Rynkowa 21/5 w Rogoźnie o pow. użytkowej 35,45m2 składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju, położony na poddaszu, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 8,14m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1080/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1065 o pow.382m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027552/2.

 

§2.

 

Ustalam cenę wywoławczą w wysokości45 000,00zł. 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

 

§3.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.).

 

§4.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości lokalowej.

 

§5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf