Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0151-47/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr LIII/375/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  19 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia, za wynagrodzeniem prawa własności działki 33/156 o pow. 300 m2 , objętej księgą wieczystą 21981, położoną we wsi Nienawiszcz gm. Rogoźno, zabudowanej budynkiem letniskowym o wartości  79.528,00 zł. na rzecz  Pana Jerzego Pyzalskiego

Do dnia 31.12.2003r. przedmiotowa działka zgodnie z  ww. planem objęta była obszarem o symbolu 18 MP o treści: „adaptacja istniejącego zespołu indywidualnej zabudowy letniskowej bez możliwości poszerzania terenu i tworzenia nowych działek”.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   Gminy  Rogoźno uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr  XXIV/165/2008 z dnia  30  kwietnia   2008 r. ww. działka objęta jest obszarem: „tereny zabudowy letniskowej”.

 

§ 2.

Wynagrodzenie przysługujące Gminie za przeniesienie prawa własności działki nr 33/156 o pow. 300 m2 ustalam na kwotę;   19.520,00 zł. słownie: dziewiętnaścietysięcypięćset-dwadzieściazłotych (w tym  VAT  22 %  3.520,00 zł ).

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 4.

Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1586,00 zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf