Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

Cena sprzedaży

netto/brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Rynkowa 21

m. Rogoźno

/ - obręb

ROGOŹNO

 

 

1065

o pow.0,0382ha

KW PO1O/00027552/2

                     

lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 35,45m2 składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju, położony na poddaszu, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 8,14m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1080/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1065 o pow.0,0382ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027552/2

 

 

45 000,00zł

brutto

 

 

 

-przeznaczenie działki 1065: w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.6638) objęta jest symbolem 4MW/U o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Działka nr 1065 położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz zlokalizowana jest w granicach obszaru przestrzeni publicznej,

- dom Rynkowa 21 usytuowany w granicach działki 1065 objęty jest ochroną konserwatorską – ewidencja zabytków, 

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.),

- w dziale III KW PO1O/00027552/2 prawa, roszczenia i ograniczenia pod

nr wpisu 1, inny wpis o treści: „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.”,

- w dziale IV KW PO1O/00027552/2 widnieje komentarz do migracji o następującej treści: „w łamie 4 wpisano: "wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. wpisano dnia 14 czerwca 1999 r".”,

2.

ul. Hetmańska

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

197/33 o pow. 0,0802ha

KW PO1O/00026122/2

 

39 000,00zł

netto

- w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.),  działka nr 197/33 objęta jest symbolem 19MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 

-  działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

 

 

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- w dziale III KW PO1O/00026122/2 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

-  działka nr 197/33 zlokalizowana jest w granicach obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niski i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 25 stycznia 2022r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 15 lutego 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 03 stycznia 2022 r.

 

 

drukuj pobierz pdf