Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-51/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  01 lipca 2010r.

 

w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.38, art.39 ust.1 art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651), w związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010r.)  oraz uchwały nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1.       Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 28.05.2010r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych :

1)       1 działkę o  nr 1500/104 o pow. 20m2,

2)       2 działki o nr: 1500/125, 1500/128, każda o pow. 22m2,

3)       1 działkę o nr 1500/124 o pow. 23m2,

4)       2 działki o nr: 1500/103, 1500/105, każda o pow. 38m2 .

 

Przystępuję do sprzedaży, w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości.

 

2.       Sprzedaż działek wymienionych w §1. ust.1. pkt 1-4, następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow.7.142 m2, wynoszącym 1/119,  który składa się z działek nr : 1500/5 o pow.564m2, 1500/7 o pow.573m2, 1500/8 o pow.86m2,  1500/60 o pow.56m2, 1500/61 o pow.655m2,  1500/62 o pow. 493m2,  1500/63 o pow.744m2 i 1500/134 o pow.196m2 (o łącznej pow.3.367m2), stanowiących ogólnodostępną komunikację dojazdową i ogólnodostępny teren o charakterze gospodarczym, oraz z działek nr nr:  1500/4 o pow.742m2,   1500/6  o pow.809m2,  1500/59 o  pow.802m2  i  1500/87  o  pow.1.422m2  (o łącznej pow. 3.775m2), stanowiących teren zieleni izolacyjnej szpalerowej, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą:

1)      dla każdej działki o pow. 20 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.1, w wysokości  1.530,00 zł.

2)      dla każdej działki o pow. 22 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.2, w wysokości  1.620,00 zł.

3)      dla każdej działki o pow. 23 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.3,  w wysokości  1.710,00 zł.

4)      dla każdej działki o pow. 38 m2 , o których mowa w §1 ust.1 pkt.4, w wysokości  2.250,00 zł.

 

Ustalona, w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cena wywoławcza jest ceną netto i obejmuje udział do działek wymienionych w §1. ust.2, wynoszący 1/119.

 

§ 3.

Nabywcy działek na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponoszą 22% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi każdy z nabywców w kwocie brutto 426,99zł.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf