Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu

 

Zarządzenie Nr OR.0151-52/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  1 lipca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 39 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 102 poz. 651) w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 7 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Urz. Woj.Wlkp Nr 98, poz. 1866 z dnia 17 maja 2010r.), oraz uchwały nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.   

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 28/1 o pow. 0,20 ha  położonej we wsi Laskowo, objętej księgą wieczystą nr KW 28 570 nie wykazującą obciążeń, przystępuję do trzeciego przetargu.

 

§ 2.   

Ustalam cenę wywoławczą do trzeciego przetargu w wysokości 27.000,00 zł.

 

§ 3.   

Koszty  wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie: 382,58 zł.

 

§ 4.   

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm./.

 

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf