Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.10.2022 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.10.2022

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Zarządza się przystąpienie do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji i Kontroli Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Ankieta

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

 

drukuj pobierz pdf