Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Rogoźna

 

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Lp.

położenie

 przedmiot użyczenia(nr działki, pow. w ha) nr KW

przeznaczenie nieruchomości

warunki / uwagi

1

2

3

4

5

1.

Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

 

 

 

część działki nr 1920/3

o pow.0,2100ha

 

KW PO1O/00022747/1

                     

                     

 

- brak planu,

-w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna dz. 1920/3 położona jest na terenie usług sportu, turystyki i rekreacji oraz zlokalizowana jest w strefie ”OW” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

- dz. 1920/3 objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.13.2021.BR z dn. 12.08.2021 r. polegającą na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy – żłobek wraz z przebudową i rozbudową na terenie części działki o nr ewid. 1920/3 położonej w Rogoźnie, gmina Rogoźno,

 

- działka 1920/3 położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”,

 

 

 

 - użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 24 marca 2022 r. na rzecz Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” z siedzibą w Rogoźnie, z przeznaczeniem na cele statutowe żłobka

 

- podstawa oddania w użyczenie §3 ust. 1 i ust.2 pkt 5 Uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,

 

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2022 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 24 stycznia 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf