Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

 Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

 Cena i warunki sprzedaży

Przeznaczenie zgodnie z planem

1

2

3

4

5

1.

ul Kościuszki

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

1500/113 o pow.38m2     KW PO1O/00024284/1

14 600,00zł netto

W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/333/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd Woj. Wlkp., poz.6934 z dn. 14.09.2020 r.) działki oznaczone są symbolem 1KP o przeznaczeniu – tereny parkingów.

 

 

 

 

 

1500/115 o pow.38m2     KW PO1O/00024284/1

 

14 600,00zł netto

Sprzedaż każdej działki wymienionej powyżej następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow.7.142 m2, wynoszącym 1/119,  który składa sięz działek nr: 1500/4 o pow.743m2, 1500/5 o pow.564m2, 1500/6 o pow.808m2, 1500/7 o pow.573m2, 1500/8 o pow.86m2, 1500/59                           o pow.801m2, 1500/60 o pow.56m2, 1500/61 o pow.656m2, 1500/62 o pow.493m2, 1500/63 o pow.745m2, 1500/87 o pow.1.421m2i 1500/134 o pow.196m2,objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1,

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku                      od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 03 lutego 2022 r. do dnia 25 lutego 2022 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 18 marca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 03 lutego 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf